Rabu, November 11, 2015

Ini 7 Rahasia Istighfar yang Jarang Diketahui

Istighfar adalah memohon ampun pada Allah subhanahu wa ta'ala dengan kalimat " astaghfirullahal'adzim " atau kalimat lain yang semakna.

Permohonan ampun ini dilakukan dengan hati yang tulus dan dibarengi dengan penyesalan atas kesalahan serta bertekad untuk tidak mengulanginya.

Di bawah ini adalah 7 rahasia istighfar yang dikutip dari Fabspage Facebook Ustad Yusuf Mansur:

1. Mendatangkan-ampunan dari Allah.
" Maka aku katakan kepada mereka; Mohon-lah ampun kepada Rabb-mu sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun."
{QS.Nuh :10-12}

2. Mengatasi kesulitan dan terbukanya pintu rizki.
" Barangsiapa beristighfar secara rutin,pasti Allah memberinya jalan keluar dalam kesempitan dan memberi rizki yang tiada terhingga padanya."
{HR.Abu Daud}.

3. Menambah kekuatan.
"Dan (hud berkata): "Hai kaum-ku,mohon lah ampunan kepada Rabb-mu lalu bertaubatlah kepada-Nya,niscaya Dia menurunkan hujan yang sangat deras atas-mt dan Dia akan menambahkan kekuatan kepada kekuatanmu." {QS.Hud :52}

4. Memperoleh banyak kenikmatan.
" Dan hendak-lah kamu meminta ampun kepada Rabb mu dan bertaubat kepada-Nya,niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik kepada mu sampai kepada waktu yang telah di tentukan." {QS.Hud :3}

5. Turunnya rahmat.
" Hendak lah kamu meminta ampun kepada Allah,agar kamu mendapat rahmat." {QS.An naml :46}

6. Sebagai kafaratul majlis.
"Barangsiapa yang duduk dalam satu majlis(perkumpulan orang) lalu di dalamnya banyak perkataan sia sianya atau(perdebatan) kemudian sebelum ia bangkit dari majlis membaca (istighfar)
Subhaanakallahumma wa bihamdika asyhadu allaa ilaaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik"
" Maha suci Engkau yaa Allah dan aku memuji-MU dan aku bersaksi bahwa tiada Allah melainkan Engkau,aku meminta ampun dan bertaubat kepada-MU.
" Maka ia akan diampuni kesalahan-kesalahan yang diperbuatnya selama di majlis itu." {HR.Turmudzi,Nasa'i,ibnu Hibban,abu daud dan al hakim}

7. Terhindar dari azab Allah.
" Dan tidak lah Allah akan mengazab mereka,sedang mereka meminta ampun." {QS.Al-anfal :33}

Sumber : http://8intisari.blogspot.com/2015/07/ini-7-rahasia-istighfar-yang-jarang.html